مطب و ملاقات حضوري

در حال حاضر بيشتر وقت من براي اداره امور سايت، فعاليت در مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي و همينطور مطالعه گه گدار براي امتحان تخصص صرف مي شود و فعلا برنامه اي جهت ملاقات كاربران گرامي در مطب نيست . از اين بابت از هموطنان و كاربران گرامي پوزش مي طلبم . اميدوار هستم با روال عادي پيدا كردن فعاليت ها و به سرانجام رساندن آنها زمينه فعال شدن مجدد مطب فراهم شود كه البته يكي از اهداف من ملاقات حضوري كاربران سايت مي باشد .