وبلاگ من

چون در بخش جداگانه اي اقدام به وبلاگ فارسي با تمام امکانات لازم نموده ام در اين قسمت صرفا به معرفي وبلاگ مذبور اقدام ميکنم. اميدوار هستم فرصت هائي فراهم شود تا همچون بقيه هم وطنان مطالب بيشتر و متنوع تري را بنويسم.